SKB är en långsiktig aktör med spännande karriärmöjligheter

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, ansvarar för hanteringen av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. I Forsmark i Östhammars kommun i norra Uppland bedriver SKB verksamhet sedan många år. För andra året i rad är SKB med på Drömarbetsstaden den 14 maj för att berätta om sitt viktiga uppdrag och träffa potentiella nya kollegor.

I Forsmark bedriver SKB flera verksamheter och det är också platsen för framtida stora byggprojekt. Idag är SFR, slutförvaret för låg och medelaktivt avfall, i drift och kommer de kommande åren att byggas ut för att klara framtida behov. I Forsmark ska också slutförvaret för använt kärnbränsle byggas. Med stor pågående daglig verksamhet och framtida projekt behöver SKB ständigt kompetensförsörjning inom flera områden.

– Vi deltog förra året och tyckte att arrangemanget höll en mycket hög klass. Det gav oss möjlighet att träffa människor som ville ut i arbetslivet eller byta karriärvägar. Så därför ville vi gärna vara med i år också. Vi söker kontinuerligt nya medarbetare och på Drömarbetsstaden kan vi även berätta om SKB och vårt viktiga uppdrag, att vi kommer ha en spännande och lång närvaro i Östhammars kommun med helt unika slutförvarsprojekt som ska genomföras, säger Kajsa Engholm, kommunikatör på SKB.

Hur bidrar ni till att Uppland är attraktivt att bo och arbeta i?

– Några av de mest uppmärksammade insatserna i Östhammars kommun är olika mervärdessatsningar, Föreningslyftet, Entreprenörskap i skolan, Teknikcollege och SKB Näringslivsutveckling som jobbar med företagen i kommunen och deras tillväxt, förklarar Kajsa.

Kajsa lyfter närheten till naturen, skärgården och småstadsidyllen i Östhammar.

–  Det i kombination med närheten till storstaden och universiteten gör platsen attraktiv!

Söker ni folk just nu?

– Ja det gör vi! Vi rekryterar kontinuerligt ny kompetens. Under 2024 kommer vi rekrytera aktivt i Östhammar. Det handlat om ingenjörer inom områdena bygg, drift, underhåll, kvalitet, säkerhet och planering men också processtekniker och systemkonstruktörer och konstruktionsledare. Så för den som vill vara med och bygga ett av världens första slutförvar finns det många spännande möjligheter att bidra. Man kan följa oss på Linkedin där nya tjänster läggs ut eller på vår webb.

Vad tror du Drömarbetsstaden kan bidra med?

– Vi hoppas ju att vi kan hitta nya medarbetare och att vi kan göra flera människor intresserade av att söka sig till oss i framtiden. Vi vill berätta om vår verksamhet och våra framtida projekt och samtidigt om hur SKB är som arbetsgivare. En långsiktig arbetsgivare som kommer finnas i Östhammar ända in på 2080-talet där du får goda möjligheter till utvecklig samt bra balans mellan arbetsliv och fritid avslutar Kajsa och hälsar alla välkomna till SKB:s monter på Drömarbetsstaden.

Följ SKB på Facebook

Följ SKB på Instagram

Följ SKB på X

Följ SKB på LinkedIn

Läs mer om SKB

Translate »