HSB tror på Uppsalas framtid

Bostadsbolaget HSB är partner till Drömarbetsstaden 2024.
– För oss är det viktigt att vara en del av en sådan här positiv satsning på Uppsalas arbets- och samhällsliv, säger Ola Brandell, HR-chef på HSB Uppsala
.

HSB är en av Sveriges största kooperativa organisationer i branschen. Man tror starkt på Uppsala som en stad att leva och bo i –  just nu och i framtiden. HSB vill vara med att utveckla nuet och framtiden precis som man gjort i 100 år.

Hur bidrar ni till att Uppsala är en attraktiv stad att bo och arbeta i?

– HSB är med och skapar framtidens hållbara boenden i Uppsala och i hela Sverige. Vi är Sveriges största bostadskooperation med cirka 4 000 medarbetare i Sverige. HSB har egna fastigheter med hyreslägenheter och bygger bostadsrätter samt tar hand om underhåll så att fastigheterna kan leva länge, förklarar Ola Brandell.

HSB, som tidigare stod för Hyresgästernas sparkasse- och byggnadsförening, bygger, förvaltar och förädlar bostäder till sina medlemmar på ett hållbart sätt. Organisationen förvaltar ett stort antal bostäder.

HSB erbjuder medlemskap till dem som bor i deras bostäder. Medlemskapet ger medlemmarna olika förmåner och möjligheter att påverka föreningens verksamhet. Man ger också rådgivning och utbildning till sina medlemmar inom områden som rör boende och fastighetsfrågor.

Hur ser framtiden ut i Uppsala?

– I och med att Uppsala är en stark universitetsstad så är framtiden ljus. Vi väntar på att bostadsbyggandet tar fart igen, det får inte dröja för länge för då blir det problem längre fram. Uppsala är och kommer att vara en växande stad och det kräver bostäder och jobb, förklarar Ola Brandell och lägger till:

– En osäker omvärld gör att människor och företag tvekar. Staden behöver våga satsa och investera mer i framtiden.

HSB tror på Uppsala och ser ljust på framtiden.

– Uppsalas storlek och närhet till Stockholm och Arlanda är några fördelar. Akademiska sjukhuset, universiteten och att vi har såväl statliga myndigheter som en drivande privat sektor ger en diversifierad arbetsmarknad som lockar till inflyttning, säger Ola Brandell.

Under Drömarbetsstaden kommer HSB att finnas på plats med ett tält där alla besökare är välkomna för mer information vad HSB kan erbjuda just dig.

Translate »