Vi vill att alla barn ska se vuxna gå till jobbet

Uppsalas kommun har ett glasklart mål: Alla Uppsalabor ska ha försörjning.
–  Att alla har ett jobb att gå till är en win, win, win för hela Uppsala. För samhället, företagen och alla som bor här, förklarar Andreas Christoffersson, områdeschef på arbetsmarknadsförvaltningen i Uppsala kommun. Han uppmanar företag som vill rekrytera att ta kontakt med dem för att få hjälp att hitta rätt resurser för sin verksamhet.

– Vi har personlig kontakt med massor av folk som inte vill något hellre än att jobba. Vi kan matcha arbetskraft till de flesta branscher. Vi vet ju att det finns massor av företag i Uppsala som har svårt att hitta personal. Jag rekommenderar dem att kontakta oss, säger Andreas Christoffersson (bilden).

Han har naturligtvis helt rätt. Människor som av olika anledningar haft svårt att komma in i arbetslivet får hjälp genom utbildning och för att till exempel dokumentera sina erfarenheter.
– Många har kompetens men ingen formell utbildning. De kanske har jobbat som snickare eller programmerare i många år i sitt hemland, men saknar formella betyg eller examen, då kan vi hjälpa till med det, förklarar Andreas och fortsätter:
– Många av dem som vi har kontakt med saknar nätverk och det är ett problem. De kommer från andra länder eller har stått utanför arbetslivet av olika anledningar. De känner helt enkelt inte så många, de har svårt att hitta sysselsättning genom personliga kontakter och rekommendationer. Sådana vägar som många av oss andra ofta kan ta, förklarar han.


Företagen kan ha liknande problem. De har inte heller alltid relevanta kontaktnät för att hitta personer till vissa positioner.
– Där gör vi skillnad. Vi hjälper de arbetssökande med utbildning som leder till jobb. Och vi stöttar dem när de får jobb eller praktik. Vi stöttar även företagen. Märker vi att det finns en stor efterfrågan på en viss kompetens så kan vi ordna en sådan utbildning.
– Vi träffar så otroligt många olika personer i vår organisation, gemensamt är att de vill försörja sig själva, de vill verkligen jobba, säger Andreas.
– En annan vinst är att vi kan hjälpa till att bredda mångfalden på arbetsplatser och i styrelser. Om en butik anställer någon som till exempel kan prata både arabiska och svenska, så kan ju den butiken få en helt ny målgrupp. Vi behöver en inkluderande arbetsmarknad, det är bra för alla.

Alla människor mår bra av att ha en funktion och att kunna försörja sig själva. Det gör också att samhället i stort mår bra. När fler personer arbetar, ökar skatteintäkterna och kostnader för bidrag minskar. Det gynnar välfärden. Vi får bättre skolor och omsorg – till exempel. Köpkraften ökar och vi kan skapa ännu fler arbetstillfällen.
– Vi vill fokusera på det Uppsala är bra på. Vi har två universitet, vi ligger strategiskt bra till i Sverige och har infrastrukturen. Många nya företag väljer Uppsala och det finns gott om närverk att kroka arm med. Vi är bra på att hjälpas åt i Uppsala. Att ta kontakt med oss för hjälp med kompetensförsörjning är ett sådan exempel. Att alla vinner om det går bra för Uppsala, avslutar Andreas Christoffersson.

Läs mer på: https://www.uppsala.se/godinvestering

Kontakt: engodinvestering@uppsala.se

Translate »